Seguir a MAICARSL en Twitter
 Catalan  Spanish 

- Broques d'acer ràpid, al cobalt, de metall dur...
- Series curtes, normals, llargues, extrallargues...
- Mascles manuals, de màquina, especials...
- Fileres, fileres de rodillos...
- Avellanadors, freses allen
- Escariadors manuals, de màquina...
- Serres de cinta
- Serres circulars
- Serres manuals, de màquina...
- Freses d'acer ràpid, de metall dur, amb recobriments...
- Plats de fresar, copiar, escairar...
- Portaeines de tornejar, ranurar, mandrinar...
- Eines de torn soldades
- Plaquetes de metall dur, de cermet, de diamant...

Treballem amb: